Sparetiltak


Trang økonomi medfører tiltak

Les mer

 

Sparetiltak


Trang økonomi medfører tiltak

Les mer

Hemnes kirke 150 år


Hemnes sine to kirker

Les mer

 

Hemnes kirke 150 år


Hemnes sine to kirker

Les mer

Påbygg servicebygg Grane kirkegård


Carport til graver og nytt lagerrom på Grane kirkegård er ferdigstilt.  

Les mer

 

Påbygg servicebygg Grane kirkegård


Carport til graver og nytt lagerrom på Grane kirkegård er ferdigstilt.  

Les mer

 

Gravferd fra kirken

Kirken lykkes med å gi et godt tilbud ved gravferder. De fleste som velger kirkelig begravelse er fornøyd med måten kirken leverer sine tje...

Les mer

 

Påbygg servicebygg Grane kirkegård

Carport til graver og nytt lagerrom på Grane kirkegård er ferdigstilt.  

Les mer

 

Fiplingdal kirke

Fiplingdal kirke tas ut av bruk og selges

Les mer

 

Trefelling på Grane kirkegård

Arbeidet er nå avsluttet.

Les mer