Konfirmasjon


Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.


I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Konfirmasjonstiden går over et semester mens de unge går i 9.klasse. Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen, men du du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Presten er leder for kirkens konfirmasjonsundervisning, som er en del av menighetens trosopplæring.

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen

 

Konfirmasjonsdagen 
Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten og en av bygdas årlige festdager. En "mini-17.mai" og ungdommer som for noen timer klarer seg uten mobiltelefon og ipod. Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. Ordet konfirmere betyr bekrefte. I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.

Vil du vite mer om konfirmasjon trykk her