Hattfjelldal menighetsråd 2019 - 2023


Sammensetning:

leder:     Anne Margrethe Simonsen,        nestleder: Roar Bråten

medlem: Håkon Sæterstad,                       medlem: Rigmor Sørdal

medlem: Unni Elsvatn                              medlem: Odd Bakken      

1. vara: Wenche Thomassen                     2. vara: Rune Finseth  

Kommunal representant: 

Wenche Daleng                                         vara Frode Johansen

 

 

 

Møteplan 2023

Onsdag            25 januar                  kl. 09:30-12:00                     MR-møte

Onsdag          22. mars                     kl. 09:30-12:00                     MR-møte

Onsdag          03. mai                       kl. 09:30-12:00                     MR-møte

Onsdag          30. august                  kl. 09:30-12:00                     MR-møte        

Onsdag          25. oktober                 kl. 09:30-12:00                     MR-møte

Onsdag          06. desember             kl. 09:30-13:00                     MR-møte

 

 

 

 

Tilbake