Grane menighetsråd 2024 - 2027


Fra venstre bak: Raymond Fagerli, Are Halse, Ann Hege Bekkevold, Svein Brennhaug

Fra venstre forran: Inger Kroken, Rigmor Ruderaas og Bjørg Thuseth

Leder: Bjørg Thuseth

Nestleder: Svein Brennhaug

Medlem: Are Halse

Medlem: Ann Hege Bekkevold

Medlem Rigmor Ruderaas

Medlem: Anne Chatrine Bekkevold

Medlem: Inger Kroken

Kommunal representant: Raymond fagerli

MØTEPLAN 2024

Tirsdag          20.februar                  kl. 18:00-21:00                     MR-møte

Møtebok fellesråd  1 24

Søndag          17. april                     kl. 11:00                               Menighetens årsmøte

 

Ønsker du å gi en gave til Grane menighet

Vårt kontonummer 4530.11.77376

Vipps 84736

Merk hvilket formål gaven er til

 

Tilbake