Informasjon til konfirmanter og foresatte 23/24. Hemnes og Korgen.

Linker:

Informasjonsbrev konfirmantleir Karihaug høst 2023.

Informasjon alle.

Hemnes. Plan høst konfirmanter 2023.

Korgen. Plan høst konfirmanter 2023.

Hvis det er problemer for noen med å gi informasjon på
denne måten så kontakt Trond Mob.: 477 67 505.