Ledig stilling som kirketjener / kirkegårdsarbeider i Grane og Hattfjelldal 100 % stilling


Kirketjener / kirkegårdsarbeider

i Grane og Hattfjelldal 100% stilling

 

Kirken i Grane og Hattfjelldal har ledig til sammen 100 % stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider. Hver av stillingene er på 50 %.  Stillingene kan søkes enkeltvis

Hovedoppgaver: Oppgaver knyttet til forberedelse og deltakelse ved kirkelige handlinger og andre arrangement i kirkene, stell av kirkegårdsanlegg, tilsyn, renhold, vedlikehold og forefallende arbeid.

Forventinger og krav til søker: Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt. Arbeidserfaring fra hele eller deler av stillingens arbeidsområde vil bli vektlagt

Ved tiltredelse blir det stilt krav om medlemskap i Den norske kirke.

Kirken i Grane og Hattfjelldal tilbyr varierte oppgaver, god pensjonsordning og lønn etter avtale. Muligheter for personlig og faglig utvikling.

Søker må disponere egen bil.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeverge Arnstein Ingebrigtsen, tlf.

751 84800 eller 99526631

Søknad med CV sendes på e-post til: kirkevergen@hattfjelldal.kommune.no

Tilbake